Tặng tài liệu phát triển trí tuệ cảm xúc (EQ)

Tặng tài liệu phát triển trí tuệ cảm xúc (EQ)

Trí tuệ cảm xúc (EQ) là một trong 4 chỉ số quan trọng nhất quyết định thành công và thỏa mãn cuộc sống của mỗi người. Theo định nghĩa của 2 nhà tâm lý học Peter Salovey và John D.Mayer vào năm 1990, Thông minh cảm xúc (hay còn là trí tuệ cảm xúc – EQ) là khả...
0937418268
icons8-exercise-96 chat-active-icon